FRI RETTSHJELP

HELE NORGE

Fri rettshjelp hele Norge er en organisasjon som har til formål å opplyse om og formidle rettshjelptilbud til vanskeligstilte i sivile velferdssaker, og utøver slik aktivitet hovedsakelig via drift av nettstedet fri-rettshjelp.no